אודות
ויג׳נאנה יוגה

בהירות פנימית
הנובעת
מהחוויה
האישית היא
מרכזית
בתרגול ויג'נאנה
יוגה.

בהירות פנימית הנובעת מהחוויה האישית היא מרכזית בתרגול ויג'נאנה יוגה.

ויג׳נאנה יוגה הינו תרגול השואף לפשטות תוך חיפוש דיוק ביציבה ובנשימה מתוך הקשבה פנימית עמוקה וראייה ברורה ורחבה.

התרגול שלנו מבוסס על ארבעה מרכיבים: ישיבה, פראניאמה (תרגילי נשימה), אסאנה (תנוחות) ולימוד המסורת הכתובה של היוגה. אלמנטים אלו של תרגול מבוצעים תוך התמקדות בשבעת העקרונות של ויג'נאנה יוגה: הרפיה, השקטת התודעה, כוונה, השתרשות, חיבור, נשימה והתארכות והתרחבות.

ההתמקדות בשבעת העקרונות מאפשרת לנו להיות קשובים פנימה, ולראות ולהבין מבפנים כדי לפעול במיומנות בעולם. היבט ייחודי נוסף של ויג'נאנה יוגה הוא ההתמקדות בעשרת הוואיו בתרגול שלנו.

ויג'נאנה יוגה נוסדה בשנת 2003 על ידי אורית סן-גופטה, תלמידתה של דונה הולמן, בשיתוף מורי יוגה ותיקים, וממשיכה את המסורת היוגית של סרי קרישנמצ'ריה ותלמידיו BKS איינגאר ופטאבהי ג'ויס.

התפיסה היוגית של ויג'נאנה – הבנה מבפנים – מבטאת את רוח התרגול שלנו ואת העקרונות המנחים אותו. שנקרה, אבי אסכולת הוודנטה, מסביר כי ויג'נאנה היא הבנה או ידע הנובעים לא ממידע חיצוני הנלמד ממורה או מסורת, אלא מבהירות פנימית המתגלה מניסיון אישי. רמאקרישנה ממשיך את הפירוש הזה באומרו שהידיעה והוודאות שאש שורפת עצים היא ג'נאנה – ידע. אבל לבשל אורז על האש הזו, לאכול את האורז ולהיזון ממנו, זו ויג'נאנה – לדעת, לחוות ולהבין מבפנים.