וי׳גנאנה יוגה
׳להתאמן מבפנים׳

וי׳גנאנה יוגה
׳להתאמן מבפנים׳

האימון של ויג׳נאנה יוגה מכוון לבהירות פנימית הנובעת מהחוויה האישית.
זהו תרגול של גוף-נפש, השואף לפשטות תוך
חיפוש דיוק ביציבה ובנשימה מתוך הקשבה פנימית עמוקה וראייה
ברורה ורחבה.

האימון של ויג׳נאנה יוגה
מכוון לבהירות פנימית
הנובעת מהחוויה האישית.
זהו תרגול
של גוף-נפש, השואף לפשטות
תוך חיפוש דיוק ביציבה
ובנשימה מתוך הקשבה פנימית
עמוקה וראייה ברורה ורחבה.

קהילת ויג׳נאנה
יוגה מסביב
לעולם

קהילת ויג׳נאנה יוגה
מסביב לעולם

7 העקרונות שלנו

הרפיית הגוף

השקטת הנפש

הכוונה

השתרשות

חיבור

נשימה

התרחבות

מצאו קורס
לאימוני מורי
ויג׳נאנה יוגה
קרוב אלייך
מצאו קורס
לאימוני מורי
ויג׳נאנה יוגה
קרוב אלייך
מצאו קורס
לאימוני מורי
ויג׳נאנה יוגה
קרוב אלייך
מצאו קורס
לאימוני מורי
ויג׳נאנה יוגה
קרוב אלייך

מצאו קורס מורים בכירים לויג׳נאנה יוגה
קרוב אליכם

מצאו קורס מורים בכירים
לויג׳נאנה יוגה
קרוב אליכם